Het Anti-klaagkwadrant© – Toelichting

Waar sta jij in het leven?

Het anti-klaagkwadrant© is in feite een ‘geluktstest’: het geeft een beeld in drie dimensies van hoe gelukkig jij momenteel bent met je eigen leven. Het heet ‘Anti-klaagkwadrant©’ omdat er een directe relatie bestaat tussen de neiging tot (anti-)klagen en het (on)geluksniveau van een individu. 

De drie dimensies zijn:

1. Belangrijkheid
2. Huidige situatie (tevredenheid)
3. Toekomstverwachting (hoop)

Stap 1 | Eerst zet je de universele aspecten van het leven in volgorde van belangrijkheid: de belangrijkste zet je op 1 en de minst belangrijke op 10.

Voorbeeld: 5 – 9 – 1 – 7 – 4 – 6 – 8 – 2 – 3 – 10

Stap 2 | Daarna bepaal je van elk geluksaspect de huidige situatie (hoe staat het er nu voor , hoe voel je je er nu bij?) door ze een rapportcijfer toe te kennen.

Voorbeeld: 7 – 8 – 8 – 8 – 6 – 7 – 7 – 7 – 5 – 10

Stap 3 | Tenslotte bepaal je van elk geluksaspect  de toekomstverwachting (wat verwacht je dat er gaat gebeuren, waar gaat het heen?) door ze opnieuw een rapportcijfer toe te kennen.

Voorbeeld: 7 – 7 – 7 – 6 – 9 – 8 – 8 – 8 – 5 – 9

In het anti-klaagkwadrant© ontstaat er vervolgens een beeld in drie dimensies van jouw actuele geluksstatus: koesteren, heroverwegen, uitzitten of veranderen.

Aan het einde van de test krijg je jouw resultaat in een overzichtelijk plaatje te zien. 

Ga terug naar het Anti-klaagkwadrant©